• Add to Collection
  • About

    About

    Creació de la Identitat visual de Stimul. Empresa dedicada a la consultoria i formació de persones adultes en l’àmbit professional dirigit a dife… Read More
    Creació de la Identitat visual de Stimul. Empresa dedicada a la consultoria i formació de persones adultes en l’àmbit professional dirigit a diferents sectors: Sanitari, Discapacitat, Tercera edat, Salut Mental, Drogodependència, Educació, Col.lectius risc social, Desenvolupament personal, TIC, Idiomes, Qualitat, PRL... - Creación de la identidad visual de Stimul. Empresa dedicada a la consultoria y formación de personas adultas en el ámbito profesional dirigido a diferentes sectores: Sanitario, discapacidad, tercera edad, salud mental, drogodependencia, educación, colectivos de riesgo social, desarrollo personal, TIC, idiomas, PRL, ... Read Less
    Published: