Finhay - Visual Identity

Illustrator
Branding

Finhay  Redesign Branding​​​​​​​

Finhay là ứng dụng thông minh hàng đầu Việt Nam cho đầu tư - tích luỹ vừa và nhỏ. Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng công nghệ mạnh, Finhay giúp người dùng tích luỹ và đầu tư linh hoạt từ nguồn vốn nhỏ lẻ để tạo dựng tài sản và bảo vệ tương lai.

Xuất phát điểm là một mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam, trải qua gần 4 năm không ngừng nỗ lực, tới nay Finhay đã nhận được sự tin tưởng sử dụng của hàng triệu người dùng. Tiếp nối thành công đó, Finhay tin rằng, với tinh thần quyết tâm của các thành viên Finhay cùng sự tin tưởng của người dùng, cùng nhau biến tài chính trở nên thật đơn giản và dễ dàng, bất cứ ai cũng có cơ hội để đầu tư tích luỹ với Finhay.

Finhay đại diện cho một lối sống đơn giản, tích cực và lạc quan. Trân trọng những giá trị bền vững cho người dùng và giúp họ có một sức khoẻ tài chính ổn định.


Finhay is the leading smart application in Vietnam for small and medium investment - accumulation. With diversified and breakthrough personal financial products on digital platform, financial transparency and strong technology platform, Finhay helps users to accumulate and invest flexibly from small capital to build assets and protect the future.

Starting from a completely new model in Vietnam, after nearly 4 years of continuous efforts, Finhay has now received the trust of millions of users. Following that success, Finhay believes that, with the determination of Finhay members and the trust of users, together making finance simple and easy, anyone has the opportunity to invest and accumulate with Finhay.

Finhay represents a simple, positive and optimistic lifestyle. Appreciate sustainable values for users and help them have a stable financial health.


​​​​​​​Mục tiêu / Objective

Từ ý tưởng chủ đạo "Tài chính giản đơn" Finhay muốn xây dựng một hệ thống hình ảnh nhận diện mới, rõ nét hơn dựa trên nền tảng kế thừa các yếu tố nhận diện đã có của Finhay. Hệ thống nhận diện mới phải có tính liên kết, đơn giản, linh động, mang tính chuyển đổi và tạo ấn tượng với người dùng trong nhiều trường hợp ứng dụng, đặc biệt là trên nền tảng Digital. 

From the Big Idea "Simple Finance" to build a new visual identity system based on Finhay's existing identity elements. The visual identity system must be linked, simple, flexible, transformative and impress users with many application cases, especially on the Digital platform.
Ý tưởng hình ảnh / Visual Concept

Trong bối cảnh nhóm đối tượng chính của Finhay hiện nay là các bạn của thế hệ trẻ, hầu như đều rất mơ hồ trong muôn vàn thông tin và các dịch vụ tài chính. Khi đã ý thức được vấn đề tài chính của mình và có nhu cầu tích luỹ hoặc đầu tư thì các bạn dường như không biết sẽ bắt đầu như thế nào và tin tưởng vào ai? Vì điều đó, Finhay sẽ được ví như một luồng ánh sáng mở lối dẫn đường cho các bạn trẻ đang mơ hồ trong các vấn đề tài chính của mình bước theo. Ánh sáng xanh mang niềm hy vọng và may mắn sẽ tạo cho tâm lý của các bạn trẻ một sự tin tưởng, lạc quan, mọi thắc mắc về các vấn đề và dịch vụ tài chính sẽ đều được Finhay giải đáp.

In the context that Finhay's target audience is the young generation, almost all of them are very vague in a variety of information and financial services. When you are aware of your financial problems and have a need to accumulate or invest, you do not seem to know how to start and who to trust? Because of that, Finhay will be likened to a light that opens the way for young people who are confused in their financial problems to follow. The green light that brings hope and luck will create confidence and optimism in the minds of young people, all questions about financial issues and services will be answered by Finhay.
Giải pháp / Solution

Từ hình ảnh ánh sáng Finlight, chúng tôi tạo ra một hệ thống hình ảnh mang tính chuyển đổi dựa trên 4 yếu tố: tiêu chuẩn, liên kết, hội tụ và lan toả. Các yếu tố này được hình tượng hoá qua hệ thống hình ảnh trực quan dựa trên biểu tượng Logo của Finhay đã được làm mới bằng hệ thống màu Green Finlight, tạo cho hình ảnh thương hiệu một sức hút mới, đơn giản, linh động nhưng vẫn tạo ấn tượng thị giác.

From Finlight concept, we create a transformative brand visual system based on 4 elements: Standard, Connective, Converging and Spread. These elements are illustrated through the visual system based on Finhay's logo has been refreshed with a gradient green color system, giving the brand visual a new look, simple, flexible but still impressive.Credits:
___

Client: Finhay
Creative Agency: InSpace Creative
Scope of Work: Visual Identity System for Branding & Social Media, Icon Design System, Visual Identity System for Digital  Platform, 3D Creative Artwork, Mascot Design Concept
Creative Team: Sanh Nguyen, Huy Pham, Duy Trinh, Nhi Tuong, Phung Dang, Hoai Tran
Published: 2021
.
Thank you for your time.


Finhay - Visual Identity
Published: