Linocut | Tranh khắc cao su
LINOCUT | DESIGN
TRANH KHẮC CAO SU
/
SKETCH . PENCIL . SZE A4 . CANSON PAPER
BẢN VẼ PHÁC THẢO TAY . KHỔ A4 . TRÊN GIẤY CANSON
/
/Click for larger view/
 
BẢN IN TRẮNG ĐEN
/
 
PHA MÀU VÀ IN
/
 
BẢN IN MÀU
/
 
BẢN IN ĐƠN SẮC
/
 
BẢN IN
/
 
FINAL
/
 
 
- THANK YOU -
/
Linocut | Tranh khắc cao su
132
1,668
15
Published: