user's avatar
JOURNEY THROUGH THE SENSES
Makeup Arts
JOURNEY THROUGH THE SENSES
GIÁC QUAN, kể từ thời Aristotle, được các học giả nghiên cứu nhằm trả lời cho bản chất thực tại (reality) cùng cách loài người cảm nhận thế giới.
Thị giác, Thính giác, Vị giác, Khứu giác và Xúc giác - các giác quan giúp ta trải nghiệm vạn vật mà tại đó, mỗi loại sẽ đưa ta đến một hành trình riêng.
Bộ ảnh Journey Through the Senses là một hướng diễn giải về đích đến cuối cùng của năm giác quan trong hành trình khám phá và xây dựng thế giới.
Năm giác quan độc lập cùng hội tụ lại và trao đổi tri thức, để khi trí tuệ đạt tới điểm cuối cùng: chúng hoà lẫn mình với thế giới.
Photography & Imagery / Tung Chu 
Fashion Director / Lương Viết Thanh Tùng
Model: Quynh Anh 
Make up & hairstyle / Ruan Dang 
Stylist / Do Dang Khoa 
Photo assistant / Quynh Ha, Huy Do
Fashion by Nguyen Cong Tri 
CG & DI & Retouch / PinPixel
JOURNEY THROUGH THE SENSES
311
2.8k
14
Published:

JOURNEY THROUGH THE SENSES

311
2.8k
14
Published: