Поп Пунчо от село Мокреш преписва едно от първите копия на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски.
 
“Аз, поп Пунчо, написах тази история Славянобългарска и много други сказания преведох. Преведох и пролога царски, заради простите хора. Написах тези слова в село Мокреш, което е във Видинската епархия, понеже бях в Мокреш и моето произхождение е от там.”