Dipika Kohli's profile

Atelier S P A C E | HCMC


'Và có lẽ ta nên dành ít thời giờ ở trường đại học làm đầy đầu óc của học sinh với các nội dung qua các bài giảng, và nhiều thời gian hơn thắp lên sự sáng tạo của họ, sư tưởng tượng và khả năng giải quyết vấn đề của họ bằng cách thật sự nói chuyện với họ.' 

'And maybe we should spend less time at universities filling our students' minds with content by lecturing at them, and more time igniting their creativity, their imagination and their problem-solving skills by actually talking with them.'Opening Party, Atelier S P A C E Ho Chi Minh City, Winter 2020
Closing party Atelier S P A C E Ho Chi Minh City, Autumn 2021
Atelier S P A C E | HCMC
Published:

Atelier S P A C E | HCMC

Zines by Atelier S P A C E // Ho Chi Minh City, curated and designed by Dipika Kohli. Cuisines by Atelier S P A C E art director and chef, Van Tr Read More

Published:

Creative Fields