Right: Big Dipper Constelattion
Left: @ Luna Jovanović
 
ANTI-REALIZAM* ‘Antirealizam polazi od toga da je realizam, slično realnosti, mnogostruk. Odnosno, da  ’realnošću’ već ovladava skriveni zakon simbolnog, da mi uvek obraćajući se realnosti ulazimo u simbolno (…)ako se vratimo umetnosti, tada antirealizam pokazuje da je delo proizvod subjekta i to ne samo subjekta koji ga stvara, već i subjekta koji ga opaža, čita, doživljava..’
 
(Nika Radić, Miško Šuvaković – Umetnost kao istraživanje)
@ Luna Jovanović
Wols, ‘Untitled’
 
Luna Jovanovic
 
Above:@ Luna Jovanović               Below:Winter skies, latitude 45*
Left: Luna Jovanović
Burton Kinraide’s photographs
of ELECTRICAL DISCHARGES
@ Luna Jovanović
Robert Fludd, 'Genesis' (1612)
Luna Jovanovic
@ Luna Jovanović
Richard Long
@ Luna Jovanović
Left:@ Luna Jovanović                Right: Ana Mendieta
@ Luna Jovanović
@ Luna Jovanović
@ Luna Jovanović
Left: Adam Kadmon, Tree of Life                                              Right: 
                                                                                                   @ Luna Jovanović   
Luna Jovanovic
@ Luna Jovanović: Drawings of mentally challenged children
 
Luna Jovanovic
 
@ Luna Jovanović
Luna Jovanovic
Jacques Lacan, “Borromean Knot”
Luna Jovanovic
Luna Jovanovic
Equivalents
80
915
12
Published:

Equivalents

.
80
915
12
Published:

Creative Fields

Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives