SiO - Student Welfare Organization
32191
1229
58
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    Utfordring På initiativ fra studentene fusjonerte Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og Akershus høgskolenes studentsamskipnad (OAS) til é… Read More
    Utfordring På initiativ fra studentene fusjonerte Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Oslo- og Akershus høgskolenes studentsamskipnad (OAS) til én organisasjon den 1. januar 2011. Det nye navnet ble Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og målet var å gi et samlet, likt og best mulig velferdstilbud for alle studentene i Oslo og Akershus. Det nye Velferdstinget representerer mer enn 55.000 studenter, noe som gir en betydelig påvirkningskraft overfor offentlige myndigheter. Utfordringen var å skape en samlende identitet som begge studentsamskipnader ville kjenne seg igjen i, og som samtidig harmonerte med de 13 ulike virksomhetsområdene som er SiOs ansikt utad. Løsning Nærhet til studentene. Målrettet i handling. Oppfinnsom med glimt i øyet. Dette er SiOs verdier. Mission utviklet en sterk og enkel identitet som inkluderte disse tre verdiordene. Logo og profilfarge er sterk og enkel, logo viser en S-i-O. Basert på en visuell forenkling av de ulike verdiene slår de 3 ringene i symbolet ring rundt studenten i midten. Identiteten er bygget opp rundt bruk av symbolet som et ikon for samskipnaden. Bildestil skulle gi en menneskelig dimensjon med rom for oppfinnsomhet og glimt i øyet. Resultat Mission har ikke bare hatt ansvar for merkevarearkitekturen for hele organisasjonen, men har også hatt glede av å utvikle konsepter og merkevarer for flere av SiOs virksomhetsområder. Eksempler på dette er SiO Athletica og campusbakeriet Deiglig, prosjekter der vi har bidratt med navn, idé og konsept samt ny identitet. “Den nye identiteten fremstår som et sterkt og uredd symbol for de mer enn 55.000 studentene den representerer. Ved å fremstå svært tydelig klarer identiteten å samle oss som organisasjon både internt og eksternt.” Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO. Read Less
    Published:
 
Challenge
 
At the initiative from the student body, two of the major student organizations in Oslo, SiO and OAS, merged
to one organization January 1st 2011. The new name: Student Life in Oslo and Akershus (SiO). The purpose
of the merge was to provide the best, united and equal welfare offer to all students. The new Welfare Council represents more than 55,000 students, providing a significant impact towards public authorities. The challenge was to create an identity uniting all students, at the same time representing the 13 different business areas
within SiO.
 
 
Solution
 
Always present, goal oriented and resourceful; these are the SiO values. Based on these values, Mission developed a strong and simple identity. The symbol represents the S in the O, and is the core of the identity.
It is based on a visual simplification of the different values (the 3 rings symbolizes the 3 values, which circle
and embrace the student and student life). The style of photography brings a warmer touch to the identity and opens up for ingenuity.
 
 
Result
 
Mission has not only been responsible for developing a brand architecture for the organization, but also had the pleasure of developing concepts and brands for several of SiOs different business areas. Examples include SiO Athletica (a sport and fitness centre) and SiO Mat&Drikke and their café concept Deiglig (a french bakery), in these projects we've provided both names, ideas and concepts and off course the overall brand identity.
 
 
"The new identity for SiO is emerging as a strong and fearless symbol for the more than 55,000 students it represents. It also enables us as an organization to appear strong and unified both internally and externally. Which was one of the main
reasons for the merger."

 
Nina Langeland, Head of Communication, SiO