user's avatar
Golden Bridge Gift@ 15°59′56″B 107°59′43″ĐCầu Vàng là tên một cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m ( ~ 490 ft ) tại Bà Nà, Đà Nẵng, Việt Nam

Từ một công trình Kiến trúc bản địa, bằng sự lộng lẫy tự thân, sự tồn tại của Cầu Vàng nhanh chóng trở thành một biểu tượng Văn - Hoá, lan xa, băng qua nhiều lãnh thổ, ranh giới của các xứ sở.

~

Golden Bridge is the name of a pedestrian bridge about 150 m long ( ~ 490 ft ) in Ba Na,  Da Nang,  Vietnam.

From an indigenous architectural work, with its own splendor, the existence of the Golden Bridge quickly became a cultural symbol, spreading far and wide, crossing many territories and boundaries of countries.


@Hanoi / 2019  👀 #dusseb  x #GBG

Thanks ~  👀🖤🙏
 
Golden Bridge Gift
92
607
3
Published:

Golden Bridge Gift

92
607
3
Published: