Stožer Agency's profile

PARK-2-GO (Add Water) - Invitation Design

The asked us to create somekind of original invitation to the event about parks. So we created Park-2-Go, invitation that is also you own personal park you can grow and cultivate.
 
•   •   •
 
Tražili su nas da kreiramo nekakvu originalnu pozivnicu na događanje na temu parkova. Inspirirani time stvorili smo Park-2-Go, pozivnicu koja je ujedno i vaš osobni park koji možete uzgojiti i održavati.
PARK-2-GO (Add Water) - Invitation Design
Published:

PARK-2-GO (Add Water) - Invitation Design

PARK-2-GO (Add Water) - Invitation Design

Published: