Visual identification: Galeria Studio collection
Visual identity for the exhibition: “Galeria Studio collection in Warsaw” (1972-2021)

typography: Swiss Typefaces → Suisse Int'l Mono, SangBleu Kingdom
print: Offset (ABC Zakład Poligraficzny)
binding: ABC Zakład Poligraficzny
catalogue edition: 450 copies
postcards: 100 copies
year: 2021
design for: Galeria Studio in Warsaw
concept and graphic design: deal design • studio / Jan Diehl Michałowski, Tomek Wróbel
photo: Martyna Rudnicka

––––––––––––––––
Identyfikacja wizualna do wystawy: "Kolekcja Galerii Studio w Warszawie" (1972-2021)

typografia: Swiss Typefaces → Suisse Int'l Mono, SangBleu Kingdom
druk: Offset (ABC Zakład Poligraficzny)
introligatornia: ABC Zakład Poligraficzny
nakład katalogu: 450 egzemplarzy
nakład pocztówek: 100 egzemplarzy
rok: 2021
projekt dla: Galerii Studio w Warszawie
koncepcja i projekt graficzny: deal design • studio / Jan Diehl Michałowski, Tomek Wróbel
fot.: Martyna Rudnicka
Visual identification: Galeria Studio collection
5
55
1
Published:
Multiple Owners
Jan Diehl-Michałowski