user's avatar
Vie Trần (brand identity design)
VIE TRẦN
MUSIC CHANNEL
(Brand identity design​​​​​​​)
The brand identity of Vie Tran (music channel with lyrics) is designed with a circular frame, inspired by a CD. Use a gradient background color, which goes from purple to navy for a modern, youthful feel. Because Vie Channel is a gentle music channel, so blue was chosen, giving a sense of relaxation; Purple shows creativity and gives a calming effect on the mind and nerves.
 
Bộ nhận diện thương hiệu của Vie Trần (kênh âm nhạc có lời bài hát) có thiết kế với khung hình tròn, lấy ý tưởng từ chiếc đĩa CD. Sử dụng màu nền gradient, chuyển từ tím sang xanh biển cho cảm nhận hiện đại, trẻ trung. Do Vie Channel là một kênh âm nhạc nhẹ nhàng nên màu xanh biển đã được chọn, cho cảm giác thư giãn; màu tím thể hiện được sự sáng tạo và cho hiệu ứng làm dịu tâm trí, thần kinh.
In the brand identity of Vie Tran, there are many separate images combined. Musical note visuals with a single dot, no curves or curves, give branding the necessary simplicity. The two lines that form a V shape represent the letter V in "Vie" (brand name), L in Lyric (lyrics). Two lines form a T-shape, representing the word "Tran". On the other hand, the two horizontal lines running parallel look like the staff.

Trong bộ nhận diện thương hiệu của Vie Trần có nhiều hình ảnh tách biệt  được ghép lại. Hình ảnh nốt nhạc với một chấm tròn duy nhất, không đường cong hay uốn lượng, tạo cho bộ nhận diện thương hiệu sự đơn giản cần thiết. Hai đường kẻ tạo thành hình chữ V đại diện cho chữ V trong "Vie" (tên thương hiệu), L trong lyric (lời bài hát). Hai đường kẻ tạo thành hình chữ T, đại diện cho chữ "Trần". Mặt khác, hai đường kẻ ngang chạy song song nhìn như khuông nhạc.
Vie Trần (brand identity design)
0
7
0
Published:

Vie Trần (brand identity design)

0
7
0
Published: