user's avatar
Deketing (brand identity design)
DEKETING​​​​​​​
(Brand identity design)
Deketing's identifier, used for individual porfolio (huutri.co). Two circles represent companies and client. Pink represents creativity - communication, marketing,... Green is for beliefs, technology,...

Bộ nhận diện của Deketing, được sử dụng cho cả porfolio cá nhân (huutri.co). Hai hình tròn tượng trưng cho companies và client. Màu hồng tượng trưng cho sự sáng tạo – truyền thông, marketing,... Màu xanh thì cho niềm tin, công nghệ,…
Deketing (brand identity design)
0
12
0
Published:

Deketing (brand identity design)

0
12
0
Published: