user's avatar
Thành Phát (brand identity design)
THÀNH PHÁT
TECH SHOP​​​​​​​
(Brand identity design)
The brand identity of Thanh Phat is a combination of two heads, T and P, representing internal solidarity. The main color is blue, which means trust, as well as the color representing technology, creating confidence for customers. The accent color is lighter, greener, not only makes the brand identity less boring, but also has development meaning.
 
Bộ nhận diện thương hiệu của Thành Phát là sự kết hợp của hai chữ cái đầu T và P, thể hiện cho sự đoàn kết nội bộ. Màu sắc chính là xanh biển có ý nghĩa là niềm tin, cũng như là màu đại diện cho công nghệ, tạo tâm lý tin cậy cho khách hàng. Màu nhấn xanh nhạt hơn, thiên về xanh lá, không chỉ làm cho bộ nhận diện thương hiệu bớt nhàm chán mà còn mang ý nghĩa phát triển.
Overall, Thanh Phat's brand identity is designed based on simple, modern, long-term use criteria... as well as the most important thing is to match the brand.

Tổng thể bộ nhận diện thương hiệu của Thành Phát được thiết kế dựa trên các tiêu chí đơn giản, hiện đại, sử dụng được lâu dài,... cũng như điều quan trọng nhất là phải phù hợp với thương hiệu.
Thành Phát (brand identity design)
0
9
0
Published:

Thành Phát (brand identity design)

0
9
0
Published: