Homebrewing manual
Beer Starter   Piwny Starter
The Beer Starter is a project that facilitates obtaining basic information concerning beer
and homebrewing. All people interested in brewing and beginner homebrewers are its main target audience. The main aim of the project is to help understand the process of preparing beer, as well as to promote the beer culture by showing its diversity. The project is supposed
to be functional, simple in its form, adjusted to printing out materials in A4 format. The project includes a beer label, a brewer’s diary, informative boards and a website, where you can download these materials. The Beer Starter was inspired by classic pharmacy forms and labels.
 
Piwny starter to projekt ułatwiający dotarcie do podstawowych informacji dotyczących piwa
i domowego warzenia. Skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych piwowarstwem oraz do początkujących piwowarów domowych. Głównym jego celem jest
pomoc w zrozumieniu procesu przygotowania piwa, a także promocja piwnej kultury poprzez pokazanie jej różnorodności. Projekt ten w założeniu miał być funkcjonalny, oszczędny w swojej formie, przystosowany do wydruku materiałów na formacie A4. W jego skład wchodzi etykieta piwna, dziennik piwowara, plansze informacyjne oraz strona internetowa, z której niniejsze materiały można pobrać. Inspiracją piwnego startera były klasyczne apteczne druki i etykiety.

 
Idea & Graphic Design: Michał Kasprzyk
Photos: Tatiana Hajduk, Michał Kasprzyk
 
Homebrewing manual
325
4,278
33
Published:

Homebrewing manual

The Beer Starter is a project that facilitates obtaining basic information concerning beer and homebrewing. All people interested in brewing and Read More
325
4,278
33
Published: