• Add to Collection
  • About

    About

    · Aquest treball consisteix en una sèrie de 6 cartells realitzats per a una campanya publicitària de la Generalitat de Catalunya, destinats a dif… Read More
    · Aquest treball consisteix en una sèrie de 6 cartells realitzats per a una campanya publicitària de la Generalitat de Catalunya, destinats a diferents espais de treball. Cada cartell tracta un tema diferent. Aquests temes són: Risc d’estar Cremat o Burnout, Risc de Caiguda d’Alçada, Risc d’Atrapaments amb màquines de metall, Risc de Males Postures, i Risc d’Infecció i Manipulació de Productes Tòxics. Amb el que és pretén amb aquesta campanya de la Generalitat de Catalunya, és conscienciar al treballador de que ha de seguir i utilitzar les mesures de seguretat. --------------------- · Este trabajo consiste en una serie de 6 carteles realizados para una campaña publicitaria de la Generalitat de Catalunya, destinados a diferentes espacios de trabajo. Cada cartel trata un tema diferente. Estos temas son: Riesgo de estar Quemado o Burnout, Riesgo de Caída de Altura, Riesgo de Atrapamiento con máquinas de metal, Riesgo de Malas Posturas, y Riesgo de Infección y Manipulación de Productos Tóxicos. Con lo que se pretende con esta campaña de la Generalidad de Cataluña, es concienciar al trabajador de que debe seguir y utilizar las medidas de seguridad. Read Less
    Published:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THANKS FOR WATCHING!