• Add to Collection
  • About

    About

    [CAT] La Sama guanya. S'emociona reinventant la ceràmica, inspirant-se en allò més insignificant. En el tot i en el res. I recorda amb gran deta… Read More
    [CAT] La Sama guanya. S'emociona reinventant la ceràmica, inspirant-se en allò més insignificant. En el tot i en el res. I recorda amb gran detall l'origen i història de totes i cada una de les troballes fotografiades com a inspiració de les obres. De la natura a l'art, i de l'art de la natura. La col·lecció d'una vida. Dura, fràgil i translúcida. Com la porcellana. Gaudeix pelant pèsols com si fos l'últim que faria a la terra. Unides per la intuïció i el seu dinovè sentit. 1960 gràcies. Exposició del 24 de maig al 15 de setembre de 2013. Museu de l'Art de la Pell de Vic. Per a adquirir el catáleg: samagenis@gmail.com - [ESP] Sama gana. Se emociona reintentando la cerámica, inspirándose en aquello más insignificante. En el todo, y en la nada. Y recuerda con gran detalle el origen e historia de todos y cada uno de los hallazgos fotografiados como inspiración de las obras. De la naturaleza al arte, y del arte a la naturaleza. La colección de una vida. Dura, frágil y translúcida. Como la porcelana. Disfruta pelando guisantes como si fuese lo último que haría en la tierra. Unidas por la intuición y su decimonoveno sentido. 1960 gracias. Exposición del 24 de Mayo al 15 de Septiembre de 2013. Museu de l'Art de la Pell de Vic. Para adquirir el catálogo: samagenis@gmail.com - [ENG] Sama wins. Getting emotional reinventing ceramics, getting inspired by those insignificant things. By everything and nothing. Remembering in detail the origin and history of each and every of the captured pieces as an inspiration for the creations. From nature to art, from art to nature. The collection of the whole one life. Hard, fragile and translucent. Just like porcelain. Enjoying peeling peas as if it was the las thing she does on Earth. United by the intuition and hers 'nineteenth' sense. 1960 thanks. Read Less
    Published:

[CAT]

El disseny parteix amb l'objectiu de convertir el catàleg en una peça més de porcellana,
apropar a l'espectador a l'imaginari de la ceramista Sama Genís, a la seva llibreta d'artista,
i traslladar el seu calaix de sastre al paper. Blanca, fràgil i translúcida com la porcellana.

A partir d'un índex central de 50g translúcid, ens endinsem al seu taller com per un mapa de llavors.
Simetria i efecte mirall. En cada doble pàgina podem descobrir aquells petits objectes que la inspiren,
formal o conceptualment. Estructura de 4 pales desplegables, unides manualment amb fil vist i sense
l'ús de cola. Portada amb Fedrigoni Stucco Tintoretto 320g amb perfil de l'obra representativa
amb cop en sec. La bossa que l'empaqueta és la que utilitzen les monges de Vic, d'on és ella,
per a vendre el pa d'àngel.


-
[ESP]

El diseño nace con el objetivo de convertir el catálogo en una pieza más de porcelana,
acercar al espectador al imaginario de la ceramista Sama Genís, a su libreta de artista,
y trasladar su cajón de sastre al papel. Blanca, frágil y traslúcida como la porcelana.

A partir de un índice central de 50g translúcido, nos endosamos a su taller como por un mapa
de semillas. Simtria y efecto espejo. En cada doble página podemos descubrir aquellos pequeños
objetos que la inspiran, formal o conceptualmente. Estructura de 4 palas desplegables, juntadas
manualmente con hilo visto y sin utilizar cola. Portada con Fedrigoni Stucco Tintoretto 320g
con silueta de la obra representativa en golpe en seco. La bolsa que lo empaqueta es la que utilizan
las monjas de Vic, ciudad natal de la artista, para vender el pan de ángel.