Anna Dot Arquitecta | Identity
[CAT]
L'Anna Dot, a part d'una persona compromesa amb l'entorn i les persones, és arquitecta.
Creu en l'arquitectura racional enfocada a les necessitats reals, en l'habitatge
com la tercera pell dels qui l'habiten, i confia apassionadament en els projectes
que minimitzen les despeses, tant econòmiques com sobretot energètiques.
 
[ESP]
Anna Dot, a parte de una persona comprometida con su entorno y las personas, es arquitecta. 
Cree en la arquitectura racional enfocada a las necesidades reales, en el hogar
comoNla tercera piel de aquellos que la habitan, i confía apasionadamente en los proyectos
que minimizan los gastos, tanto los económicos como sobretodo los energéticos.
 
[ENG]
Anna Dot, is an architect committed to the environment and people.
Believe in rational architecture focused on real needs, in the home like
the third skin of those who live there. 
She is passionate about the projects minimizing the economic and energy expenditure.
-
www.annadot.cat
arquitecta@annadot.cat
Printing:
Anna Dot Arquitecta | Identity
981
13,670
52
Published:

Anna Dot Arquitecta | Identity

[CAT] L'Anna Dot, a part d'una persona compromesa amb l'entorn i les persones, és arquitecta. Creu en l'arquitectura racional enfocada a les nec Read More
981
13,670
52
Published: