• Add to Collection
  • About

    About

    Brand Design Portfolio
    Published:
מיתוג רשת מעדניות לחם ארז
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
מיתוג חברת קוסמטיקה אורגנית, זוכה בתחרות ריברנד 2013 
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
 
מיתוג רשת צרכניות אמ פמ
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
מיתוג מוזיאון המרציפן בכפר תבור, ומוצריו
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
מיתוג רשת לבני נשים
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
מיתוג משחקי קופסה של חיים שפיר - ממציא הטאקי
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||
מיתוג אתר אינטרנט המיועד לשרת כל מה שקשור להופעות
החל ממכירת כרטיסים וכלה באירגון ההופעה וניהול לו"ז לאמנים

במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||

 
מיתוג אתר אינטרנט
במסגרת עבודתי בפירמה חברה למיתוג ||