Brooches by Ebrosh
Photo and Art Direction by India Gorokhova
Retouched by Juliya Bokhan
Model Liza Kryskina ( InModels Agency)
Styled by Nastya Kushnir
Mua by Tanya Savostyuk
Hair style by Daniel Wrublewski , Mary Vanheliy
VOGUE RUSSIA
33
358
0
Published: