Fotel Miro_sław jest próbą odpowiedzi na potrzebę znalezienia własnego miejsca, przestrzeni, odpoczynku.Zapewnia komfort siedzenia w różnych pozycjach - od siedzącej do półleżącej.  Zaproponowana forma i kolor są nawiązaniem do twórczości ulubionego artysty. Usiądź na chwile, może poczujesz się jak wielki Joan Miró.

Fotel składa się z bazy, wyściółki (właściwe siedzisko) oraz poduszek.
Baza, ukształtowana i oznaczona (linia) jest tak, aby umożliwić ułożenie wyściółki, w położeniach zapewniających różne pozycje.
Linie przeszyć wyściółki (czarna i biała) ułatwiają ułożenie jej względem bazy.
Proponowane rozwiązanie umożliwia zajęcie pozycji pośrednich.