user's avatar
ประเภทของเว็บไซต์ทั้ง 8 แบบ
รับทําเว็บไซต์แบ่งออกได้เป็นหลายส่วนงาน
เวลาที่เราเรียกถึงเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง กว่าจะรับทำเว็บไซต์ขึ้นมาให้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตัวอย่างเช่น Website แผนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บเพจแต่ละองค์กร การนำเสนอข้อมูลของตนในรูปแบบของเว็บไซต์นี้ มักจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจำได้ง่าย

เว็บเพจ เอกสารข้อมูลแต่ละหน้าซึ่งถูกเขียนด้วยภาษา html ข้อมูลที่แสดงในเว็บเพจแต่ละหน้าอาจมีประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ ตาราง วีดีโอ  จึงเป็นข้อมูลแบบสื่อประสม Multimedia

Home Page เป็นเว็บเพจหน้าล่าสุดของข้อมูลแต่ละองค์กรเปรียบเสมือนหน้าปกของหนังสือ ส่วนโฮมเพจนี้จะเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรื่องใด พร้อมกับมีเมนูในการเลือกไปยังหัวข้อต่างๆ และเรื่องนั้นๆ

เว็บบราวเซอร์ เว็บเพจแต่ละหน้าเป็นเอกสารข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา html ดังนั้นการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะอ่าน และแสดงผลเว็บเพจเหล่านี้จะต้องมีโปรแกรมพิเศษสำหรับทำหน้าที่โดยเฉพาะ โปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า Web Browser  ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันแต่ที่รู้จักกันดีเห็นจะเป็น Google Chrome,  internet explorer,  Firefox เป็นต้น

กระบวนการทำงานของเว็บไซต์ จะมีลักษณะการทำงานแบบ Client/Server ทำหน้าที่ร้องขอบริการและมี Web Server ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้วยการติดต่อผ่านอย่าง http  และในปัจจุบันเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้ โปรโตคอลอย่าง https
ประเภทของเว็บไซต์ จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการใช้งานดังนี้
1. เว็บท่า อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเป็นเว็บวาไรตี้ ซึ่งหมายถึงเว็บที่รวบรวมบริการต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยบริการค้นหา และรวมลิงค์ของเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีสาระ และบันเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูดวง ท่องเที่ยว เรื่องรถ เรื่องสุขภาพ หรืออื่นๆ นอกจากนั้นแล้วแบบถ้ายังมีลักษณะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในสังคม และเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งเรียกว่าเว็บไซต์ชุมชน

2. เว็บข่าว เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าว หรือสถาบันสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในประเภทต่างๆ ของตนอยู่เป็นหลัก เช่นสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสาร หรือแม้แต่กระทรวง กรมต่างๆ แต่องค์กรเหล่านี้ได้นําเว็บไซต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในรูปแบบหนึ่ง เพื่อนำเสนอข่าว และสาระให้เป็นเป็นการสรุปใจความสำคัญ หรือรวบรวมเนื้อหาจากข่าวในรอบเดือน หรือรอบปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล และติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

3. เว็บข้อมูล
เป็นเว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่ผู้คนในสังคมอีกด้วย

4. นักธุรกิจหรือนักการตลาด เป็นภาษาที่มักสร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลักในการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือเพิ่มกำไรทางการค้าให้กับบริษัท โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดน่าจะเป็นการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดทั้งนี้เพื่อผลกำไรทางธุรกิจ

5. เว็บการศึกษา เป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสทางการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเว็บการศึกษา จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ในแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ นอกจากนี้แล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่นการรับทำเว็บไซต์ การทำอาหาร การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น

6. เว็บบันเทิง ผู้นำเสนอให้บริการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง โดยทั่วไปอาจนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิง เช่น ดนตรีภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลด โลโก้ ริงโทนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย และประเภทนี้อาจมีรูปแบบที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจ หรือใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้มากกว่าประเภทอื่น

7. องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ประเภทนี้มักจะเป็นการทําเว็บไซต์ขึ้นโดยกลุ่มคนหรือบุคคลหรือองค์กรต่างๆ มีนโยบายในการสร้างสรรค์ ที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไร หรือค่าตอบแทนขึ้นกลุ่มบุคคล หรือองค์กรเหล่านี้ ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และโครงการต่างๆ โดยอาจมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น ทำเพื่อความดีสร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ หรืออาจรวมตัวกันเพื่อดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก

8. เว็บไซต์ส่วนตัว  แนะนำกลุ่มเพื่อนโชว์รูปภาพแสดงความคิดเห็นเขียนไดอารี่ประจําวัน นำเสนอผลงานถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เชี่ยวชาญหรือสนใจเป็นต้น
ประเภทของเว็บไซต์ทั้ง 8 แบบ
3
19
0
Published:
user's avatar
Logo Bigbang

ประเภทของเว็บไซต์ทั้ง 8 แบบ

3
19
0
Published:

Creative Fields