Work Geneaologies - book design
Project: Genealogie Pracy
Design: Anna DuszaBook design accompanying the “Work Geneaologies” exhibition at the Arsenal City Art Gallery in Poznan. Book problematizes the creative process by highlighting the context of the art history and its canons’ criteria. It is an attempt to focus on the specific operating modes – power of production, the domain of objects, their affirmation and negation. It consists of works by artists such as Agnieszka Brzeżańska, Magdalena Franczak, Agnieszka Grodzińska, Anna Okrasko and critical texts, novel ecxerpts and essays. 

Projekt książki towarzyszącej wystawie „Genealogie Pracy” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Książka dotyka problemu procesu twórczego oraz działań podejmowanych przez artystki. Zagadnienia mogą być rozpatrywane w kontekście historii sztuki, jej kanonów i kryteriów. Jest to próba przyjrzenia się określonym trybom pracy i sposobom ich wytwarzania, jak również rozproszonej w różnych systemach odniesień – władzy produkowania, domeny przedmiotów oraz ich afirmacji i negacji. Książka składa się z prac artystek: Agnieszki Brzeżańskiej, Magdaleny Franczak, Agnieszki Grodzińskiej, Anny Okrasko. W książce znajdują się także teksty krytyczne, fragmenty różnych powieści i naukowych publikacji.
Poster promoting the exhibition.
Work Geneaologies - book design
918
8791
64
Published:

Work Geneaologies - book design

Book design accompanying the “Work Geneaologies” exhibition at the Arsenal City Art Gallery in Poznan. Book problematizes the creative process by Read More
918
8791
64
Published: