user's avataruser's avatar
Tuttifrutti International


Prezentacja projektu graficznego strony internetowej Tuttifrutti International – agencji modowej
z siedzibą w Mediolanie.


Tuttifrutti International wprowadza marki premium na rynek Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Rosja, Czechy, Słowacja etc.). Agencja zajmuje się asystowaniem klientowi w procesie wybierania kolekcji ubrań do butiku lub
domu towarowego, a następnie również składaniu zamówienia, procesach sprzedażowych oraz budowaniu wizerunku marki na rynku polskim.


......................The graphic design presentation of the websiteTuttifrutti International
– a fashion agency located in Milan, Italy.


Tuttifrutti International launches premium brands on the Central and Eastern
European market (Poland, Russia, the Czech Republic, Slovakia etc.). The agency assists the client in the process of selecting a collection of clothes for a boutique or department store, and then also placing an order, sales processes and building a brand image
on the Polish market.

Minimalistyczny design,
stawiający zdjęcia na pierwszym miejscu.


Brief klienta zakładał zaprojektowanie strony w formie one pager.
Strona ma charakter czysto informacyjny – jej celem jest komunikowanie brandów z portfolio i przedstawienie zakresu działalności agencji. Ponadto strona
ma za zadanie zachęcić brandy do wybrania Tuttifrutti International jako swojego reprezentanta na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a także pozostałych klientów do rozpoczęcia współpracy. 


......................


Minimalist design putting photos first.

The client's brief assumed the design of the website in the form of one pager.
The website is purely informative – its purpose is to communicate brands from
the portfolio and present the scope of the agency's activities. The website also aims
to encourage brands to choose Tuttifrutti International as their representative on the Central and Eastern European market, as well as other customers to start cooperation.
Tuttifrutti International
13
106
1
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
KERRIS Group

Tuttifrutti International

Tuttifrutti International launches premium brands on the Central and Eastern European market (Poland, Russia, the Czech Republic, Slovakia etc.). Read More
13
106
1
Published: