Bảng chữ cái tiếng Việt | Vietnamese Alphabet
2621
126
17
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    29 letters of Vietnamese Alphabet
    Published:
BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT
Đây là một bộ gồm 29 chữ cái trong tiếng Việt được Khang thể hiện theo phong cách của mình.
Cảm hứng được lấy từ phương pháp nhớ vần quen thuộc ở lớp 1 mà chắc hẳn ai ai cũng biết như "A - cái ca", "U - xe lu", "B - con bò" ... 

Không nói dài dòng nữa, mời mọi người thưởng thức :D
 
29 chữ cái tiếng Việt 
29 chữ cái tiếng Việt (bản màu)
Cảm ơn mọi người bỏ chút thời gian chờ load coi hết cả bộ ^^
Thanks !