user's avatar
Introducing market into the space of Złota Street
        Projekt zakłada wprowadzenie w przestrzeń ulicy Złotej w Warszawie drobnego handlu w postaci Ciągu handlowo - rekreacyjnego. Pierwotną inspiracją do powstania projektu było przybliżenie mieszkańcom przestrzeni takich jak Hala Mirowska czy powszechnie występujące bazary.
        Aby uwzględnić wszystkie potrzeby lokalnej społeczności powstał bazowy Moduł projektowy oraz dwa Moduły pomocnicze, które następnie zostały wpasowane w przestrzeń opracowywanej ulicy tak by najlepiej odpowiadały potrzebom danej lokalizacji.
Zamysł projektowy wpasowuje się w myśl tworzenia nowej typologii miejskiej obrazującej miasto zwarte. Możliwości modyfikacji Ciągu i Modułów, które pozwalają na wprowadzenie nie tylko przestrzeni handlu ale również rekreacji i integracji, zwiększają lokalność i odpowiadają na potrzeby użytkowników.

        The project involves introducing small retail trade into the space of Złota Street in Warsaw in the form of a commercial and recreational Route. The original inspiration for the design was to bring closer to the residents' spaces such as Hala Mirowska or common bazaars.
To take into account all the needs of the local community, a basic design Module and two auxiliary Modules were created, which were then fitted into the space of the street to best suit the needs of a given location.
        The design concept fits in with the creation of a new urban typology depicting a Compact City. Possibilities of modifying the Route and Modules, which allow to introduce not only commercial space, but also recreation and integration, increase locality and respond to the needs of users.
Introducing market into the space of Złota Street
5
75
0
Published:

Introducing market into the space of Złota Street

Group project: Kacper Czubek, Karolina Kaszyńska, Wojtek Kuczyński
5
75
0
Published: