user's avatar
Theater on Tamka st.
        Założeniem dla Teatru na Tamce było stworzenie sposobu prowadzenia użytkownika przez budynek. Dzięki metaforycznemu nawiązaniu do struktury dramatu (ekspozycja, rozwój akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie, finał) powstała trzymająca w napięciu narracja, która prowadzi użytkownika przez budynek od początku do końca. Dzięki ustawieniu na przemian dużych i małych przestrzeni uwypuklone zostają ich cechy.

        The main idea for the Tamka Theater was to create a way of guiding the user through the building. Thanks to the metaphorical reference to the structure of the drama (exhibition, action development, climax, solution, finale), a suspenseful narrative was created that guides the user through the building from beginning to end. By arranging alternately large and small spaces, their features are emphasized.
Theater on Tamka st.
11
99
0
Published:

Theater on Tamka st.

11
99
0
Published: