Dự án gốm sứ "IN" là một kết quả của cảm xúc từ chính nhà thiết kế khi bắt đầu đi những bước đầu tiên thoát khỏi những quan niệm trước đây của mình ! 
Và ý nghĩa cũng như là tạo hình của bộ sản phẩm này muốn nhắc nhở chúng ta : hãy luôn nhìn lại bản thân mình trước đã, rồi hãy đánh giá người khác ! Nó khiến cho chính bản thân nhà thiết kế bình tâm trước mọi tình huống và vượt qua nó một cách hiệu quả nhất.
 

("IN" ceramics project is a result of feeling the designers from the start of the first steps out the old concept!
And meaning as well as the shape of the product to remind us always look at yourself first, and then to rate others! It makes the designer himself before every situation calm and pass it a most efficient way.)
 
IN
46
858
5
Published:

IN

"IN" luôn luôn nhắc nhở tôi điều gì đó. Điều gì đó đã làm thay đổi tôi ("IN" has always reminded me of something. Something has changed me)
46
858
5
Published:

Creative Fields