Logo Cyclone
- - - - - -
"Cyclone mang ý nghĩa một cơn lộc mạnh mẽ, khác biệt và luôn được tôn trọng (kính nể).
Cy-clone mang ý nghĩa học hỏi (sao chép) các ý tưởng trong thế giới số một cách có chắt lọc và hiệu quả.

Logo mong muốn: Tông màu xanh dương sáng, thể hiện được sự mạnh mẽ trong thế giới số. Tỷ lệ kích thước phù hợp.
Rõ ràng và phù hợp khi in màu và đen trắng. Nếu có thể nên làm logo dạng nổi hoặc polish. Nếu có thể nên mang hình tượng cơn lốc."
- - - - - -
Logo Cyclone
56
1,614
5
Published: