Kalina Możdżyńska's profile
"Sitofest" visual identity / identyfikacja wizualna
Branding
Sitofest is an independent silkscreen festival organised by the biggest Warsaw-based silkscreen studios. Its main purpose is to promote silkscreen and the artists working with this medium, give the audience the possibility to try the technique themselves and spread the D.I.Y. philosophy.
In 2013 I designed the visual identity of the festival: the logo, posters and other printed and digital materials. 

/ / /

Sitofest to organizowany przez największe warszawskie pracownie niezależny festiwal sitodruku. Głównym celem festiwalu jest promocja techniki sitodruku i tworzących w niej artystów, a także krzewienie idei D.I.Y. (do it yourself).
W 2013 roku zaprojektowałam identyfikację wizualną festiwalu: logo, plakaty i inne materiały zarówno do druku jak i do sieci.
Every edition has its own colour and a logo version with an adequate number. 

/ / /

Do każdej z edycji została przygotowana oddzielna wersja logo z odpowiednim numerem wpisanym w obręb znaku. Dodatkowo podczas każdej edycji zmieniał się wiodący kolor.
The logo is the main element of the posters. It becomes a stencil for various illustrations accompanying the events. It is easy to adapt and reuse, adequately to the Sitofest’s D.I.Y. concept. 

/ / /

Logo jest motywem przewodnim całego festiwalu i dominującym elementem np. na plakatach. Jest rodzajem szablonu, w który można wpisywać personalizowane grafiki, towarzyszące konkretnym wydarzeniom festiwalowym. Pozostawia możliwość modyfikacji i swobodnego wykorzystywania, nawiązując do promowanej przez festiwal idei D.I.Y. (Do It Yourself).
All the materials were silkscreen printed by the organisers, so the task was to create an identity cheap in production, easy to adapt and print.
That is why I used only two colours and no elements with bleeds.

/ / /

Podstawowym warunkiem przy projektowaniu tej identyfikacji była wygoda, łatwość i ekonomiczność reprodukowania w technice sitodruku (w tej technice organizatorzy drukowali materiały festiwalowe). Stąd m. in. ograniczenie wszystkich materiałów do dwóch barw i brak elementów umieszczanych na spad.
printing the posters  (silkscreen)  /  druk plakatów (sitodruk)
2nd edition: poster with a call for entries  /  2. edycja: plakat zapraszający do udziału w wystawie
2nd edition: poster for the Sitofest opening  /  2. edycja: plakat imprezy otwierającej festiwal (pattern: Ania Światłowska)
2nd edition: exhibition poster  /  2. edycja: plakat wystawy (pattern: Ania Światłowska)
2nd edition: poster for the finissage of Sitofest  /  2. edycja: plakat finisażu festiwalu
2nd edition: schedule  /  2. edycja: kalendarium
In 2015 the Sitofest logo was accepted for the Second Polish Exhibition of Graphic Symbols and showed in the book accompanying the show. 

/ / / 

W 2015 roku logo Sitofest zakwalifikowało się na Drugą Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych. Zostało również zaprezentowane w publikacji towarzyszącej tej wystawie.
exhibition in the Museum of Modern Art, Warsaw  /  wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
3rd edition: exhibition poster (poster for each event had a different, hand-written lettering)  /  3. edycja: plakat wystawy (plakaty do poszczególnych wydarzeń miały indywidualne, odręczne liternictwo)
4th edition: festival poster  /  4. edycja: plakat festiwalowy
4th edition: a sticker  /  4. edycja: naklejka
"Sitofest" visual identity / identyfikacja wizualna
901
12.4k
34
Published:

Owner

Project Made For

"Sitofest" visual identity / identyfikacja wizualna

Sitofest is an independent silkscreen festival organised by the biggest Warsaw-based silkscreen studios. All the materials were silkscreen printe Read More

901
12.4k
34
Published: