• Add to Collection
  • About

    About

    Rebranding created for Zakład Ubezpieczeń Społczecznych (ZUS) as a MA project created at Design Studio of Visual Information of prof. nadzw. ASP … Read More
    Rebranding created for Zakład Ubezpieczeń Społczecznych (ZUS) as a MA project created at Design Studio of Visual Information of prof. nadzw. ASP Piotr Karczewski at Academy of Fine Arts in Łódź. Read Less
    Published:
ZUS   |   Rebranding
 
 
 
Rebranding created for 
Zakład Ubezpieczeń Społczecznych (ZUS)
as a MA project created at Design Studio of Visual Information
of prof. nadzw. ASP Piotr Karczewski at Academy of Fine Arts in Łódź.
 
Social Insurance Institution (ZUS) is one of major public institutions in Poland. It is driven by the scope and social significance of performed assignments and size of committed public funds. Social Insurance Institution combines the function of a financial institution (collection of contributions, payment of benefits, transfer of advances for income tax to the inland tax revenue offices on behalf of old-age and disability pensioners) with the function of social security institution providing its customers - beneficiaries, the insured, contribution payers – with the feeling of security due to the reliable performance of entrusted social mission.
 
 
 
Rebranding Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to praca dyplomowa
zrealizowana w Pracownii Projektowania Informacji Wizualnej 
prof. nadzw. ASP Piotra Karczewskiego na Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej ZUS zbiera już od przeszło 70-ciu lat. Powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.
Branding
Posters
Forms
Brandbook
www site
 
 
Thanks for watching!