Πρόταση για τον σχεδιασμό λογότυπου και συσκευασίας για τα σύκα Κύμης - Ασκάδα. 
Design proposals for the design of logo and packaging
ndesign creative studio
gn@ndesign.gr