Annamária Digoňová's profile

Logo design for Bratislava centre

Súťažné nevýherné logo navrhnuté pre BKIS vychádza z pôdorysu bratislavského hradu, čím nadväzuje na súčasné logo mesta a poukazuje na to čo sa deje "vnútri" (kultúrne dianie v meste, podanie informácií na určitom mieste). Zároveň svojim štylizovaním prechádza do "i", znaku pre informácie.


Logo design for Bratislava centre
Published:

Logo design for Bratislava centre

Published: