© Nashihaura
Art-direction: Evgeny Virachev
Grid System: Slava Strizh
Illustrations: Kostya Groznov and Viktoria Bystryakova