user's avatar
Friends
GIF
VN
Dự án minh hoạ cá nhân với ý tưởng về các nhãn của mọi thương hiệu. Nhưng thay vì những điều bình thường thì mình muốn làm cái gì thật kì quặc và bất thường. Hồi còn nhỏ mình rất mê manga Doraemon và thi thoảng sẽ có vài món bảo bối rất kì lạ. Mình cũng thích việc nhân hoá tất cả những thứ vô tri để chúng có xúc cảm, có suy nghĩ và là bạn của con người. Ngoài ra mình cũng muốn dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ của dự án này, để nâng cao văn viết và văn nói của mình. Mình luôn làm các dự án cá nhân với ngoại ngữ nên mình muốn thử sức một chút. Cảm ơn vì mọi người đã xem và mong là nó giúp mọi người cảm thấy vui vẻ và thú vị.


EN 
Personal illustration project with label ideas of all brands. But instead of normal things, I want to do something a little weird and unusual. When I was a child, I really liked Doraemon and sometimes got weird things. I also like to humanize all inanimate things so that they are emotional, thoughtful, and human friends. In addition, I also want to use Vietnamese as a language for this project, to improve my writing and speaking skills. I always do personal projects in foreign languages so I want to give it a try. Thank you for watching and I hope it makes everyone happy.


Friends
1.1k
8.6k
35
Published:

Friends

1.1k
8.6k
35
Published: