Editorial for L'Officiel Baltics
Styling & producer:  Ushakova Mila
Photographer:  Asya Molochkova
Video:  Natalya Simendeeva
Styling assistant:  Irina Shishova
Light/photographer assistant:  Ivan Andrianov
Retoucher: Marina Karaskevich 

Models: 
Pavel Bryuzgin 
Natalia Kozyreva 

MUAH team:
 Artem Lyalkin
 Anastasia Gura
 Kseniya Elizarova
 Kseniya Moss
The flavor of Baroque
734
5.3k
19
Published: