Photographer - Omkar Chitnis
Stylist - Sayali Angachekar
Make Up - Chetan Karkhanis
Hair - Yoginee Kishore Bhanushali