• Add to Collection
  • About

    About

    KORP Festival de Danza Experimental Proyecto final Diseño Gràfico lll, Universidad de Buenos Aires. Cátedra Gabriele. 2013
    Published:
KORP Festival de Danza Experimental
Parte ll  -  talleres / seminarios / exposición
_
 
ver Parte 1 
 
KORP Festival de Danza Experimental
Parte ll  -  talleres / seminarios / exposición
_

ver  Parte 1