Rousselot Exhibition – Poster
Tribute to Ricardo Rousselot.
Cuarto Congreso Internacional de tipografía
Valencia, 2010