• Add to Collection
  • About

    About

    Het rijnwaalpad: verbinden, verwonderen, verleiden...
    Published:
Het RijnWaalpad:
Verbinden, verwonderen, verleiden...

Winnaar van de 'RijnWaalpad'-ideeënprijsvraag:

  " ‘Via Vici’ is een totaalconcept dat alle elementen bevat die het RijnWaalpad tot
een aantrekkelijke, snelle en innovatieve route kunnen maken. De combinatie van
infrastructurele ingrepen, aandacht voor landschappelijke inpassing en aandacht
voor de gebruiker maken dit tot een zeer sterk integraal ontwerp. De centraal op
de route gesitueerde toren wordt niet door alle juryleden evenzeer gewaardeerd,
maar wel het uitgangspunt van een landmark/servicepunt halverwege de route.
Lovende woorden zijn er voor het sobere, mooi in het landschap opgenomen
‘luwtescherm’, de dynamische led-verlichting en de glow in the dark-belijning.
Daarnaast waardeert de jury de aandacht voor een ‘verleidingsstrategie’: een
website MijnRijnWaalpad.nl, waarop via een speciale chip de afgelegde afstanden,
verbruikte calorieën en bespaarde CO2-uitstoot in kaart worden gebracht.
De fietser kan sparen voor korting bij fietsenwinkels of voor streekproducten.
De informatie is ook via een app voor de smartphone beschikbaar. Al deze
ingrediënten – waarvan sommige, zoals de app – nog nader kunnen worden
uitgewerkt, bieden een compleet concept om mensen te verleiden tussen Arnhem
en Nijmegen de fiets te pakken. Vandaar dat de jury na ampel beraad heeft 
besloten dat ‘Via Vici’ winnaar is van de ideeënprijsvraag voor het RijnWaalpad."