L O V E  is  S U I C I D E 


- Like Poetry and Dance, Sex is a glimpse of Spirit. 

Sex just really develops in a state of deep love, you Love the other so much, and then your consciousness of yourself is gone, the Ego disappears. You have a glimpse of spacetime, no past, no future, only now, you are free, you get to know Samadhi for the first time. 

The French have a lovely word, " la petite mort ".


~

Giống như Thơ ca và những Vũ điệu, Tình dục là một thoáng nhìn về Tâm Linh. 

Dục chỉ thật sự được nảy nở trong trạng thái yêu sâu sắc, bạn Yêu người kia nhiều đến thế, và khi đó ý thức của bạn về bản thân không còn nữa, Bản ngã biến mất. Bạn có một thoáng nhìn về không thời gian, không quá khứ, không tương lai, chỉ lúc này, bạn thoát khỏi, bạn lần đầu được biết Samadhi.

 Người Pháp có một từ đáng yêu, " la petite mort ". 

V a i r a g y a

T h ù  h ậ n.

Ở Phương Đông, Có một khái niệm về Vô - tận Thù - Hận, Giận dữ, 
được biết đến như là Vairagya.
Bạn quá đỗi giận dữ, bạn là Thù Ghét đến thế, một thoáng trong Giận, bạn đột nhiên nhận ra sự yên - lặng, vốn có, sâu, thẳm.


L u l l a b y , 
'DUSSE B  Instagram / Dribble / Tumblr ​​​​​​/ Dussebui.com,
Sanyas
118
606
1
Published:

Sanyas

Sanyas by Dusse B
118
606
1
Published:

Tools