user's avatar
Exhibition Sklárna Tasice
" The art of Michaela Bartoňová - mainly acrylics and watercolors were exhibited in an industrial space with a deposit of dust and smudge from glass furnaces. Light fell in through the windows from various angles and vistas, creating unexpected structures on the surface of things. It was an exhibition that will not be repeated ... "
That is why I am arranging this exhibition online and thank you for the photographs that were sensitively captured by Ralf Lücke.
" Umění Michaely Bartoňové - hlavně akryly a akvarely byly vystaveny v industriálním prostoru s nánosem prachu a čmoudu ze sklářských pecí. Okny dopadalo světlo dovnitř z různých úhlů a průhledů a vytvářelo neočekávané struktury na povrchu věcí. Byla to výstava, která se neopakuje ... "
Proto vám tuto výstavu on-line zprostředkovávám a děkuji za fotografie, které citlivě zachytil Ralf Lücke.
Ralf Lücke - author of Photographs
Exhibition Sklárna Tasice
1
23
0
Published:
user's avatar
Michaela Bartonova

Exhibition Sklárna Tasice

1
23
0
Published: