12 Spirits - OfDarkness™
Graphic Design
Illustrator
12 Spirits - OfDarkness™
Concept Art

Project was featured on:

________


Từ xa xưa, con người đã ưa thích ánh sáng và ái ngại bóng tối. Rồi theo lẽ tự nhiên, bóng tối lại trở thành những điều xấu xa, điên rồ. Và từ đó, ta đôi lần quên mất, bóng tối và ánh sáng vốn đồng hành.

Trong bóng tối là ánh sáng khởi sinh, từ bóng tối mà vạn vật thành hình.

OfDarkness™ mạn phép ‘nhân danh’ bóng tối, mang đến những góc nhìn khác về bóng tối kể qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại để tỏ tường rằng: bóng tối hay ánh sáng, đều tuyệt vời như nhau.

Và hình tượng 12 Con Giáp trong dân gian là góc tối đầu tiên của OfDarkness™.

________

Together with OfDarkness™,
roll with the dark.

Long time ago, humans have been fond of light and have a fondness for darkness. Then naturally, darkness turned into evil, crazy things again. And since then, we sometimes forget, darkness and light are inherent.

In the darkness a light arises, out of darkness, all things form.

OfDarkness™ romantic 'in the name' of darkness, brings different perspectives on darkness through modern design language to show that darkness or light are equally wonderful.

And the image of 12 Spirits is the first Dark corner of OfDarkness™.
Xoay quanh những câu chuyện về tính cách nổi bật nhất của 12 con giáp, thay vì nói về những ưu điểm, tính cách tốt đẹp của những con giáp đại diện cho chúng ta, thì một lần ta hãy thử nhìn nhận vào những góc tối, những mặt xấu và tính cách tiêu cực trong cá tính chúng ta, và tự đánh giá xem thật sự chúng có xấu và tiêu cực như người đời hay soi xét không?

Trong một xã hội càng lúc phức tạp thì tốt hay xấu cũng chỉ có thể suy xét theo góc nhìn của mỗi cá nhân chúng ta mà thôi.

Hãy cứ là chính mình, sáng và tối, tốt và xấu - có lẽ chính ta mới là người thấu hiểu nhất.

________


Revolving around the stories of the most prominent personality of the 12 zodiac animals, instead of talking about the strengths and goodness of the zodiac animals representing us, let's try to look at the dark corners once. , the negative aspects and negative qualities in our character, and assess for ourselves whether they are really as bad and negative as people often consider?

In an increasingly complex society, good or bad can only be judged from our own individual point of view.

Just be yourself, light and dark, good and bad - maybe it's me who understands the most.
Nền tảng nghệ thuật 12 Spirits - OfDarkness™ còn được ứng dụng sáng tạo thành những mô hình gỗ 12 con giáp có chất liệu từ nguyên liệu tái chế, những tấm gỗ đã qua sử dụng, chúng tôi đã thổi vào một sức sống mới từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi thông qua kỹ thuật xử lý CNC, màu sắc và nghệ thuật sắp đặt hình khối.

________

12 Spirits - OfDarkness™ is also used to create 12 art toy wooden with recycled materials, used wood panels, we have blown a new vitality from the seemingly discarded through CNC techniques, Color Painting and the installation of geometric


Hình ảnh nghệ thuật của 12 Spirits - OfDarkness™ được ứng dụng đa dạng, linh hoạt trên các ấn phẩm nhận diện bao gồm mô hình đồ chơi trang trí, T-shirt, hệ thống bao bì đóng gói sáng tạo.

Tạo cho nền tảng nghệ thuật này có tính ứng dụng cao, đi vào thực tế, nhưng vẫn đảm bảo được các yếu tố về nghệ thuật và chất lượng sản phẩm.

Concept art 12 Spirits - OfDarkness™ is applied flexibly on identified publications, including Art Toy, T-shirt, Creative Packaging System.

Shows that Concept art OfDarkness ™ - 12 Spirit is highly usable, put into life, but still ensures elements of art and product quality.


Creative & Design: InSpace Creative
Scope of Work: Logo, Visual Identity, Creative Products, Packaging, Merchandise
.
Creative & Art Director: Sanh Nguyen
Creative Designer: Sanh Nguyen, Huy Pham, Duy Trinh, Huy Vo
Copy Writer: Thanh Hoa
Motion Graphic: Duy Trinh, Phung Dang
Products Manager: Bien Ngoc Anh
Project Manager: Trang Ho
Operation Superviser: Vu Tran, Dinh Quoc
Cast: Hang Phan, Trang Nguyen, Hung Le
.
Photography: 1990 Studio
Printing: Cropmarks Studio
.
Published: October 2020

Thanks for your time.
12 Spirits - OfDarkness™
3.5k
26.9k
165
Published: