2013
 
Mars nestling. / Pisklę z Marsa.
___________________________________________________________________________

 
I created / found a nestling on Mars. The project was created to commemorate the event associated with finding a trace of the existence of the river on the third planet of the solar system.
/
Stworzyłem / odnalazłem pisklę z Marsa. Projekt powstał w celu uczczenia wydarzenia związanego z odnalezieniem śladu istnienia rzeki na trzeciej planecie Układu Słonecznego.