Michaela Bartonova's profile
Talk about the forest in which the trees talk
Řeči o lese ve kterém stromy mluví - projekt k tématu: Budoucnost je teď - vyhlášeném Fondem Budoucnosti / Talk about the forest in which the trees talk - a project on the topic: The future is now - announced by the Fond Budoucnosti
Diskuze s diváky během enviromentálního festivalu v divadle Grashupfer v Berlíně. Discussion with the audience during the environmental festival at the Grashupfer Theater in Berlin.
Příběh lesa, který je na naší planetě minimálně o 200 miliónů let déle než člověk. A ví toho o přežití na této planetě tedy podstatně víc než my lidé. / The story of a forest that is on our planet at least 200 million years longer than man. And it knows much more about survival on this planet than we humans do.
O tom vyprávíme a diskutujeme při našich " přednáškách" spojených s loutkami a kresbou.../ We talk about this and discuss it during our "lectures" connected with puppets and drawing ...
I v době coronavirus, protože : BUDOUCNOST JE TEĎ ! / Even in the time of coronavirus, because: THE FUTURE IS NOW!
Talk about the forest in which the trees talk
2
77
0
Published:
Michaela Bartonova's profile
Michaela Bartonova

Talk about the forest in which the trees talk

2
77
0
Published: