2013
 
Simple bike. / Prosty rower.
__________________________________________________________________________
 
The project, which purpouse was to design a simple, aesthetic and functional urban bike.
/
Projekt, którego celem było stworzenie prostego, estetycznego i funkcjonalnego roweru miejskiego
.