Klient:DAZN
Zakres:
Plan komunikacji marki
Obsługa Social Media
Kampania reklamowa
Badanie fokusowe
Projekty graficzne
e-PR
Copywriting

Wyzwanie
Wykreowanie wizerunku pracodawcy na rynku polskim. Zbudowanie pozytywnych skojarzeń z markę oraz zwiększenie widoczności pracodawcy w Internecie. Pozyskanie większej ilości aplikacji do pracy. Wzrost jakości otrzymywanych zgłoszeń oraz poprawa wskaźnika rotacji. Zbudowanie silnych kanałów komunikacji zewnętrznej.
Plan komunikacji
Ważnym założeniem było odniesienie się do wcześniej zrealizowanych badań wśród pracowników firmy, gdzie zdefiniowaliśmy główne problemy marki. Efektem było stworzenie spójnego planu komunikacji marki, w ramach którego zdefiniowaliśmy ton, cel i język komunikacji oraz określiliśmy pozycję firmy jako pracodawcy na rynku.
Realizacja
W oparciu o plan marketingowy wdrożyliśmy komunikację, który skutkowała pozyskaniem nowych aplikacji do pracy, zatrzymaniem obecnych pracowników oraz zwiększeniem wartości marki w oczach potencjalnych oraz obecnych kandydatów do pracy. Stworzyliśmy dedykowany cykl wydarzeń oraz wdrożyliśmy działania e-PR wraz z kampanią reklamową.

Komunikacja
Opracowanie komunikacji związanej z rebrandingiem marki. Stworzenie spójnej kreacji graficznej oraz rocznego planu kampanii online ukierunkowanej na konkretne cele marki pracodawcy.
Employer branding
W ramach przygotowania planu komunikacji marki przeprowadziliśmy badania oraz analizę wyników. Głównym celem fazy badawczej było zweryfikowanie kilku ważny z perspektywy komunikacji zagadnień, np.: czy pracownik zna wartości firmy, skojarzenia z firmą, co jest dla pracowników najważniejsze w pracy, z jakich kanałów social media korzysta pracownik i i wiele innych.
Projekty graficzne
Przygotowaliśmy dedykowane materiały graficzne. Projektowaliśmy między innymi komunikację marki na targi, eventy, meetupy.
Koncepcja kreatywna
Opracowana kreacja była mocno skorelowana z pożądanym wizerunkiem marki jako pracodawcy. Ważne było osiągnięcie jak największej spójność marki z przekazem kierowanym do świata.

Reklama online
Kampanią reklamową zostały objęte najważniejsze ośrodki komunikacji z perspektywy pożądanej grupy docelowej. Stworzyliśmy szereg kampanii, w tym Google Display, Facebook Ads oraz Remarketing, W prowadzonych działaniach uwzględniliśmy specyfikę i charakter odbiorców. Opracowana Digital Customer Journej Map wskazywała na punkty styku odbiorcy z reklamą.

Działania E-PR
Prowadzone działania miały na celu zaprezentowanie firmy w szerszym gronie odbiorców, w całej Polsce. Głównymi obszarami kampanii e-PR były tworzone notki prasowe z informacjami o działaniach employer brandingowych firmy.

Chcesz porozmawiać, spotkać się lub otrzymać ofertę?
Zacznijmy pracować nad twoją marką!

DAZN
Published:

Project Made For

DAZN

Wykreowanie wizerunku pracodawcy na rynku polskim. Zbudowanie pozytywnych skojarzeń z markę oraz zwiększenie widoczności pracodawcy w Internecie. Read More

Published: