Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί σε PHP/Mysql. Το Site είναι δυναμικό και ο  διαχειρηστής μπορεί να επεμβαίνει στο περιεχόμενο από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.