Beata Wielgos's profile
Catalogue Beata Wielgos ARTWORKS, 2020
 
Beata Wielgos ARTWORKS
 
 
Unique artistic objects for the decoration of interiors and exteriors in modern architecture.
 
In my work I use artistic handicraft combined with modern technologies to create high quality products.
The objects I create may be used in contemporary architecture, adequately to their surroundings.
They work well as a detail, or simply enrich the architectural piece with unique aesthetics.
 
I create graphics, paintings, sculptures, bas-relief, analogue and digital collage — from the idea to the final product. I make objects on demand, adapted to individual requirements which I am happy to discuss in person, on the telephone or by email.
 
I use various print technologies in my work, on surfaces such as paper, textiles, leather, concrete, glass.
Prints using own reproductions are also available.
My work takes me away from what is fashionable and trendy, and yet is very much part of the 21st century aesthetics: close to nature, close to humans.
 
 

Beata Wielgos ARTWORKS


Unikatowe obiekty artystyczne do dekoracji wnętrza i zewnętrza
architektury współczesnej.

W mojej twórczości stosuję rzemiosło artystyczne, dla stworzenia wysokiej jakości produktów, wykorzystując również współczesne technologie.

Obiekty mojego autorstwa mogą być zaaplikowane do modernistycznej architektury, adekwatnie do otoczenia, pełniąc rolę detalu, lub zwyczajnie ubogacając ją o unikatową estetykę.

Wykonuję grafikę, malarstwo, rzeźbę, płaskorzeźbę, kolaż analogowy oraz cyfrowy — od zamysłu po gotowy produkt. Na zamówienie, tworzę obiekty według indywidualnego zapotrzebowania, które można omówić
w ramach osobistego spotkania, telefonicznie lub mailowo.

W mojej pracy wykorzystuję też różne technologie druku na podłożach takich jak — papier, tkanina, skóra, beton, szkło. Proponuję druk z użyciem własnych, reprodukowanych prac.

Tworzę z dala od mody i prądów, jednak aktualnie dla estetyki XXI wieku. Blisko natury, blisko człowieka.
 
 
Client: Beata Wielgos ;)
Design of catalogue: Beata Wielgos Visual
Photos: Beata Wielgos, Hania Kiszka, Michał Partyka
Year: 2020
 
Catalogue Beata Wielgos ARTWORKS, 2020
14
291
3
Published:

Owner

Catalogue Beata Wielgos ARTWORKS, 2020

14
291
3
Published: