Tom Tande's profile

Metadon_T / En jobbsøknad

Metadon_T – et mysterium i fire akter

For en tid tilbake søkte jeg på en stilling som tekstforfatter i et reklamebyrå som spesialiserer seg på kommunikasjon for legemiddelindustrien. For å skape litt blest omkring min søknad, oppfant jeg det fiktive legemiddelet Metadon_T, et middel som ifølge beskrivelsen på pakningene jeg designet, angivelig kunne kurere lidelser som språkøreverk, semanticks, bisetningsbetennelse og anagramfobi. I løpet av en arbeidsuke sendte jeg byråets kreative leder en daglig dose av vidundermiddelet – det var marshmallows i pakningene – og først i et vedlegg til den siste pakningen avslørte jeg at Metadon_T var et anagram for avsenderens navn, og at de selv måtte finne fram til min identitet. Et par av medarbeiderne i byrået kjente meg fra tidligere, så de burde ha gode sjanser for å løse gåten. Likevel, deres mest ivrige kode-knekker måtte bruke helgen og Scrabble-brikkene sine for å finne løsningen. Etterpå trodde kreativ leder, som ikke kjente meg fra før, at jeg hadde endret navnet mitt i forkant av søknaden slik at bokstavene, med litt omstokking, kunne bli Metadon_T. Om jeg fikk jobben? Nei, men jeg fikk eks-jobben til han som fikk den. Brikkene falt på plass.


I once applied for a job as a copywriter in an advertising agency that specializes in medical advertising. In advance, I piqued their curiosity by sending them – anonymously – this series of packages containing the mysterious product Metadon_T, which allegedly should be able to cure disorders such as «language ear ache», «semanticks» and «anagramphobia». One package per day for four days. They ended up using Scrabble to solve the riddle/anagram: Metadon_T ... Tom Tande. What was inside the boxes? Marshmallows, of course.
Metadon_T / En jobbsøknad
Published:

Owner

Metadon_T / En jobbsøknad

Published: